Storvåln

2019 köpte vi gården Storvåln. Den ligger i Lysvik i Sunne kommun, Värmland. Det vi föll för var läget med utsikt över Lysvik och Fryken västerut och skogen och ängarna österut.

Till gården hör ca 25 ha skog och 3 ha äng/åker.